Projekt Unijny

 

Projekt nr RPKP.05.02.01-04-073/12, pod nazwą:


„Wzrost konkurencyjności firmy MM - CARS Michał Szulczyński poprzez budowę i wyposażenie samoobsługowej, trzystanowiskowej myjni samochodowej w Tucholi”


jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.


Informacje o projekcie


Przedmiotem inwestycji jest zakup i instalacja bezdotykowej, trzy stanowiskowej myjni samochodowej wraz z wyposażeniem (odkurzacz i sprężarka) wraz z utwardzeniem terenu.

Po zakończeniu realizacji niniejszego projektu do procesu świadczenia usług wnioskodawcy zostanie włączona nowa technologia, jaką jest bezdotykowa metoda mycia mikroproszkiem.

Projekt zakłada realizację usług w oparciu o zaawansowaną technologię, która daje zupełnie nową jakość w dziedzinie kosmetyki samochodowej, będąc tym samym innowacją produktową. Firma MM - CARS w wyniku realizacji niniejszej inwestycji zakupi maszyny i urządzenia funkcjonujące w oparciu o najnowocześniejsze technologie w zakresie profesjonalnej pielęgnacji pojazdów. Potwierdzeniem innowacyjnego charakteru tej technologii są jej następujące możliwości:

Stosowanie w procesie mycia mikro - proszku, który jest w sposób ciągły dozowany i mieszany z wodą. Proszek ścierny tworzy na mytej powierzchni warstwę czyszczącą w formie tysięcy małych gąbek. Tym innowacyjnym sposobem możliwe jest połączenie siły czyszczenia detergentów i mycia mechanicznego z uniknięciem stosowania szczotek. Z tego względu system ten wprowadzany jest jako bezinwazyjny. Kolejną istotną zaletą mikroproszku jest jego innowacyjny proekologiczny skład z zawartością mniej niż 50% fosforanów.

Zastosowanie nowego systemu dozowania proszku. Został on opracowany w oparciu o badania prowadzone nad zarysem przekładni jaką stanowi ślimacznica i koło zębate. Główną zaletą jest redukcja naprężeń poprzez wprowadzenie dodatkowych par zębów w stopień przyporu (zazębienie), a tym samym zwiększenie sprawności przekładni oraz możliwość przyjęcia znacznie większych obciążeń

Zastosowanie osuszaczy i wosków polimerowych nowych generacji stosowanych tylko w nowoczesnych maszynach,

Dozowania środków myjących i konserwujących, wspomagających suszenie oraz kontrolujących poziom ich napełnienia,

Łatwego wprowadzania i ustalania programu mycia oraz określania parametrów myjni poprzez specjalny pulpit sterowniczy.

Nowoczesnego diagnozowania procesu mycia i informacji na temat statusu myjni dzięki elektronicznej szafie sterującej.

Dzięki specjalistycznym urządzeniom woskującym nabłyszczona powierzchnia samochodu podlega długotrwałej konserwacji oraz osiągany jest najwyższy stopień nabłyszczania karoserii. Wdrażana technologia umożliwia również zastosowanie w procesie mycia polimerów oraz specjalnego woskowania dostępnego wyłącznie w najnowocześniejszych maszynach,

Możliwość zastosowania ogrzewania w technologii solarnej - ekologicznego i ekonomicznego systemu wspomagającego.

Kontenerowe rozwiązanie sprzyja efektywnemu wykorzystaniu poszczególnych urządzeń, przez co zmniejszane są koszty eksploatacyjne i związane z tym zużycie wody, energii i chemikaliów.

Zastosowanie układu wysokociśnieniowego sprzyja oszczędnemu wykorzystaniu wody i jest zgodne z zasadami stosowania najlepszych dostępnych technik.

 

Dane finansowe

Całkowita wartość inwestycji:                                        637 201,50 PLN
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:                255.000,00 PLN
Budżet Państwa:                                                              45.000,00 PLN
Wkład własny:                                                                337.201,50 PLN

Termin realizacji inwestycji: styczeń 2012 r. – czerwiec 2013 r. 

Design by web-composition.pl