Projekt Unijny

Projekt Unijny MM CARS

Firma MM – CARS MICHAŁ SZULCZYŃSKI
zrealizowała projekt nr RPKP.01.06.02-04-0164, pod nazwą:

Stworzenie innowacyjnego centrum mycia samochodów firmy MM Cars zasilanego energią odnawialną

Umowa o dofinansowanie Projektu Nr UM_WR.431.1.308.2020 zawarta w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020

 

Informacje o projekcie:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej (process innovation), a więc wprowadzenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody świadczenia usług. Do tej kategorii zaliczać się będzie połączenie myjni automatycznej, w której wykorzystuje się do mycia samochodów wysokie ciśnienie z chemią oraz systemy szczotek, czyli czynnik mechaniczny. Sam proces mycia jest bezobsługowy i będzie uzupełniać dwie istniejące innowacyjne technologie mycia: mycie mikroproszkiem (nowy ekologiczny produkt - proszek niskofosforanowy) oraz mycie pianą aktywną. Dodatkowo całe centrum mycia skonfigurowane zostanie jednym systemem płatności (klucze elektroniczne).
Dzięki czemu cały proces mycia jest w 100% samoobsługowy. Ponadto, w centrum mycia samochodów zostanie wykorzystany drugi w Polsce, ale pierwszy w województwie kujawsko – pomorskim system odzysku wody oparty na oczyszczalni mechanicznej wykorzystującej zeolity, czyli nowe masy filtracyjne pochodzenia wulkanicznego. Technologia ta nie funkcjonuje na rynku dłużej niż 3 lata, a więc jest innowacyjna w skali świata.
Myjnia wyposażona zostanie również w inteligentny system przeciw zamrożeniowy. System ten jest sterowany automatycznie w zależności od temperatury otoczenia, z cyklicznym dozowaniem wody. Dodatkowo centrum mycia wykorzystuje szereg innowacyjnych systemów. Cała infrastruktura jest zasilona z odnawialnego źródła energii – instalacji fotowoltaicznej, co w połączeniu z ekologicznym odzyskiem wody w systemie zamknięty powoduje brak wpływu inwestycji na środowisko. Wynikiem projektu jest wdrożenie ekoinnowacji, rozumianych jako znaczący i widoczny postęp w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, zwiększenie odporności na obciążenia środowiskowe lub osiągnięcie efektywniejszego i bardziej odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych.

Dane finansowe


Całkowita wartość inwestycji:         1 130 525,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne:                909 064,00 PLN
Wkład UE:                                   499 985,20 PLN

 

Termin realizacji inwestycji: czerwiec 2019 – czerwiec 2020. 

 

Design by web-composition.pl